Verwijzers

Alcohol en Ik is er voor volwassenen die bewuster willen omgaan met alcohol of besloten hebben te minderen of te stoppen met drinken. Deelname is individueel, anoniem, zonder verwijzing en kosteloos.

Alcohol en Ik is er voor volwassenen die bewuster willen omgaan met alcohol of besloten hebben te minderen of te stoppen met drinken.

De training is niet geschikt voor mensen met zeer ernstige lichamelijke en psychische klachten.

Zelftest

Om een eerste indruk te krijgen van de eigen drinkgewoonten, kunnen mensen op de site een alcohol zelftest doen.

De online training duurt 5 tot 6 weken.

10 opdrachten

De deelnemer bepaalt zelf hoelang hij of zij over de training doet. Er zijn 10 opdrachten. Wij raden aan om er ongeveer 2 per week te doen.

Aan het einde van de training heeft de deelnemer:

  • inzicht in eigen drinkgewoonten
    ​​​​​​​​​In het online dagboek schrijft de deelnemer op welke dagen en tijdstippen hij of zij heeft gedronken, wat en hoeveel hij of zij heeft gedronken, waar en met wie. De deelnemer krijgt inzicht in eigen alcoholgebruik.
  • de balans opgemaakt met het online dagboek
  • een keuze gemaakt: tevreden met drinkgewoonten of veranderen?
  • bepaald wat hij of zij wil bereiken met de online training
  • veranderingen aangebracht in drinkgewoonten
  • inzicht hoe hij of zij om moet gaan met 'uitglijders'

De training is opgebouwd uit een online dagboek en verschillende opdrachten.

Dagboek

Tijdens de online training vult de deelnemer een online dagboek in. Door het invullen van het dagboek krijgt de deelnemer inzicht in eigen drinkgewoonten.

Opdrachten

Bij het maken van de opdrachten gaat de deelnemer voor zichzelf na wat de voor- en nadelen zijn van het eigen alcoholgebruik. Door de opdrachten wordt de deelnemer geholpen bij het formuleren, behalen en vasthouden van persoonlijke doelen.

Aanmelden behandeling

Voor deelname aan de online training Alcohol en Ik is geen verwijsbrief nodig. Jouw patiënt kan zichzelf aanmelden op deze website. Je kunt jouw patiënt wel attenderen op de online training ​​​​​​Alcohol en Ik. De training is niet geschikt voor mensen met zeer ernstige lichamelijke en psychische klachten.

Korte behandeling omgaan met alcoholgebruik

In de regio Rotterdam biedt Indigo korte behandelingen om beter om te gaan met alcoholgebruik. Deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar op voorwaarde dat er een verwijsbrief is. Wil je meer informatie? Bekijk de website van Indigo. Aanmelden kan via Zorgdomein of de website van Indigo.

Behandeling

Antes heeft een uitgebreid aanbod (poliklinieken en klinieken) en is gespecialiseerd in verslavingen. Voor een behandeling bij Antes kun je telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 088 - 357 08 00. Je kunt jouw patiënt ook aanmelden via Zorgdomein of de website van Antes.

Ontwikkeling en onderzoek

De gegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe worden deelnemers tussentijds en na de afronding van de online training, gevraagd deel te nemen aan evaluaties. Met behulp van deze geanonimiseerde gegevens wordt het effect van de e-training gemeten en kan er verder worden ontwikkeld en verbeterd.

Privacy

Het dossier blijft 15 jaar digitaal bewaard. Dit is conform de wettelijke voorschriften. Niets uit deze gegevens zal naar buiten worden gebracht zonder toestemming van de deelnemer.

Deelnemers kunnen te allen tijde hun persoonlijke gegevens inzien door in te loggen op de website.

Vragen?

Heb je vragen over de online training Alcohol en Ik? Vul het contactformulier in of bel naar telefoonnummer 088 - 230 40 50.