Algemeen paginakop alcohol en ik

Gevolgen alcoholgebruik

Alcoholgebruik heeft gevolgen voor je lichaam en psychische gesteldheid. Als je alcohol drinkt, dan geeft dat in eerste instantie vaak een prettig gevoel. Maar hoe meer alcohol je drinkt, des te groter de gevolgen, de effecten en de risico's.

Gevolgen van alcoholgebruik

Drink je meer dan een of twee glazen, dan heeft dat gevolgen voor je lichamelijke en psychische gesteldheid en je gedrag. Het drinken van een grote hoeveelheid alcohol tijdens een gelegenheid levert grote gezondheidsrisico's op.

Hoe meer alcohol, des te groter de effecten

Hoe meer alcohol iemand drinkt, hoe meer alcohol in het bloed wordt opgenomen, des te groter de effecten en de risico's. De ene persoon ervaart de effecten sneller en sterker dan de andere persoon. Dat heeft onder andere te maken met sekse, leeftijd, lichaamsgewicht en gewenning.

Over het algemeen klopt dit. Het lichaam van een vrouw bevat minder vocht dan het lichaam van een man. Daardoor wordt alcohol bij vrouwen in het lichaam minder verdund. Het gevolg hiervan is, dat vrouwen in het algemeen sneller dronken worden. Hierbij spelen ook andere factoren een rol, zoals lengte en gewicht.

Een alcoholvergiftiging krijg je als je zoveel drinkt dat je ervan 'out' gaat of in coma raakt. Als een volwassen man bijvoorbeeld in korte tijd 20 glazen alcohol drinkt, kan hij bewusteloos raken.

Alcohol werkt verdovend en uiteindelijk kan jouw zenuwstelsel zo verdoofd raken dat je niet meer kunt ademhalen. Dit kan dodelijk zijn. Het aantal glazen waarna je een alcoholvergiftiging krijgt, is afhankelijk van meerdere factoren.

Alcohol heeft geen directe invloed op de werking van de pil. Wanneer je veel gedronken hebt, kan je de pil wel makkelijker vergeten. Wanneer je na flink alcoholgebruik overgeeft, kan het zijn dat de pil minder betrouwbaar is.

Effecten van alcoholgebruik

Hoewel de ene persoon de effecten sterker en sneller ervaart dan de andere persoon heeft het gebruik van alcohol over het algemeen de volgende effecten:

Het effect van 1 tot 3 glazen alcohol is dat je ontspannen bent, ontremd en/of vrolijk.

 • Je polsslag en ademhaling versnellen, de alcohol geeft een warm gevoel

 • Je eetlust neemt toe

 • De aandrang om te plassen neemt toe

 • Remmingen nemen enigszins af en je wordt vrolijker, spraakzamer en voelt je meer ontspannen

Het effect van 3 tot 7 glazen alcohol is dat je aangeschoten bent.

 • Er is een duidelijk merkbare verandering in je stemming en je gedrag

 • Je vermogen om sociale situaties goed te beoordelen neemt af

 • Je schat risico's minder goed in

 • Je geheugen wordt beïnvloed

 • Je reactiesnelheid en je coördinatievermogen nemen af

 • Je zicht wordt waziger en er ontstaat een soort tunneleffect. De waarneming links en rechts in je gezichtsveld wordt steeds slechter.

Het effect van 7 tot 15 glazen alcohol is dat je dronken bent.

Alle eerder genoemde effecten zoals beschreven bij aangeschoten worden sterker.

 • Je zelfkritisch vermogen verdwijnt en je kunt je overdreven emotioneel gedragen of agressief worden

 • Je gezicht wordt rood, zwelt mogelijk iets op en de pupillen vergroten

 • Misselijkheid en overgeven komt in deze fase veel voor

 • Je bewegingscoördinatie en spiercontrole zijn verstoord, waardoor je gewone dagelijkse handelingen niet meer goed kunt uitvoeren

Het effect van 15 tot 20 glazen alcohol is dat je laveloos bent.

Je zintuigen zijn verdoofd en functioneren nog nauwelijks, waardoor je bijvoorbeeld pijn en kou niet meer voelt. Het contact met de omgeving verdwijnt. Je bent verward en afwezig. Er kan geheugenverlies optreden in de vorm van black-outs.

Het effect van 20 glazen alcohol of meer is dat je het bewustzijn verliest.

Door een zo grote hoeveelheid alcohol te drinken kan je het bewustzijn verliezen of zelfs in een coma raken. Je ademhaling en hartslag kunnen stokken, waardoor er een reële overlijdenskans bestaat. Voor jongeren geldt dat zij al bij 10 glazen in coma kunnen raken.

Kater en hoofdpijn

Heb je de vorige avond veel alcohol gedronken? Dan heb je een grote kans op een kater en hoofdpijn.

Hoofdpijn

Alcohol stimuleert de nieren om extra vocht af te scheiden. Je verliest meer vocht dan je binnen krijgt. Dit extra vocht wordt van plaatsen gehaald, zoals je hersenen, die het eigenlijk niet kunnen missen.

De hersenen krijgen te kampen met een vochttekort en worden veel gevoeliger voor impulsen, zoals beweging, fel licht, harde geluiden etc.

Kater

De lever zorgt voor de afbraak van alcohol, maar vormt daarbij ook een giftige stof (acetaldehyde). Deze stof moet ook door het lichaam afgebroken worden. Het vochttekort en de acetaldehyde zorgen ervoor dat je hoofdpijn krijgt en misselijk wordt. Daarnaast ontstaan er bij de bereiding van alcohol kleine hoeveelheden giftige stoffen, die veel langzamer worden afgebroken dan alcohol. De effecten van deze giftige stoffen zorgen vaak voor het katergevoel.

De belangrijkste oorzaak van de kater is het vochtverlies. Alcohol maakt dat jouw lichaam uitdroogt; het stimuleert de werking van jouw nieren. Je moet vaker plassen en je raakt extra vocht kwijt. Daardoor krijg je hoofdpijn. Bij sterke drank krijg je nog minder vocht binnen dan bij bier, waardoor de kater nog erger is.

Een tweede oorzaak voor de kater is, dat bij de afbraak van alcohol in jouw lichaam de giftige stof acetaldehyde ontstaat, die zorgt voor hoofdpijn en een trillend gevoel. Ten slotte irriteert alcohol de maag, waardoor je misselijk kunt worden.

Risico's van alcoholgebruik

Alcoholgebruik heeft zijn uitwerking op je lichaam, maar ook op je geestelijke gesteldheid. Dat begint al bij je gewoonweg minder fit voelen of slechter slapen.

Risico's bij overmatig alcoholgebruik

Bij overmatig alcoholgebruik zijn de risico's voor je gezondheid niet te onderschatten.

Het risico van alcohol is dat je maag en darmen kunnen beschadigen.

Beschadigen slijmvlies maag en darmen

Overmatig alcoholgebruik kan het slijmvlies van de maag en darmen beschadigen. Vaak voorkomende klachten hierbij zijn overgeven en maagpijn. Het overgeven van bloed kan duiden op een beschadigd slijmvlies.

Maagvliesontsteking of maagzweer

Langdurig veel drinken kan uiteindelijk leiden tot een maagvliesontsteking of een maagzweer.

Het risico van alcohol op je lever is dat je leverfuncties verstoord kunnen raken.

Lever belangrijk bij het verwijderen van schadelijke stoffen

De lever speelt een belangrijke rol in het verwijderen van schadelijke stoffen uit het lichaam. Het zorgt voor de afbraak van 95% van alle alcohol uit je lichaam. De resterende 5% verlaat het lichaam via de urine, adem en zweet. Afhankelijk van de persoon doet een gezonde lever 1 tot 1,5 uur over de afbraak van 1 standaardglas alcohol.

Slecht functionerende lever

Als je lever slecht functioneert ben je snel moe, heb je weinig eetlust, krijg je sneller bloedingen en heb je vaak pijn in je bovenbuik.

Effecten van alcoholgebruik kunnen snel zichtbaar zijn. Al na enkele dagen behoorlijk drinken kan er een ophoping van vet in levercellen ontstaan (leververvetting). Bij een ernstige leververvetting gaat de lever zwellen. Dit kan gepaard gaan met pijn, verminderde eetlust, misselijkheid, braken en soms geelzucht.

Bij langdurig alcoholgebruik kan een leverontsteking (hepatitis) of een levercirrose ontstaan.

Alcohol heeft invloed op bijna alle functies van je hersenen. Al na 1 of 2 glazen vermindert het functioneren van je hersenen.

Blijvende hersenschade

Blijvende hersenschade kan optreden als je langdurig meer dan 25 glazen per week drinkt (3 tot 4 glazen per dag). Het denken wordt trager en het geheugen en het concentratievermogen gaan achteruit. Je wordt minder creatief en het vermogen om je aan te passen in nieuwe situaties vermindert. Naast het feit dat de hersenen minder goed gaan werken, kan ook het volume van de hersenen door overmatig drankgebruik met wel 15% afnemen.

Jarenlang teveel drinken kan, zeker in combinatie met een tekort aan vitamine B1, leiden tot onherstelbare hersenschade. De ernstigste vorm is het Korsakovsyndroom. Patiënten met dit syndroom lijden aan geheugenverlies, verlies van het vermogen iets nieuws te leren en hebben een verstoord begrip van tijd en plaats.

Veel mensen gebruiken een borreltje om in slaap te komen. Het helpt vaak om in te slapen, maar geeft een lichte en onrustige slaap.

Onrustig slapen

Je wordt ’s nachts vaker wakker en voelt je niet uitgerust in de ochtend. Bovendien werken verwerkingsprocessen die zich gedurende je slaap afspelen minder goed door de onrustige slaap.

Alcohol heeft effect op je gevoel. Het zorgt ervoor dat je gevoel wordt verdoofd. Sombere gevoelens verdwijnen enigszins naar de achtergrond. Maar het effect is kort: zodra de alcohol is uitgewerkt komen de sombere en vervelende gevoelens weer terug.

Veroorzaken van depressieve gevoelens

Maar alcohol kan ook juist depressieve gevoelens veroorzaken. Bij de meeste mensen verdwijnen de depressieve gevoelens een aantal weken nadat men is gestopt men drinken. Als je niet drinkt is het gemakkelijker om gevoelens te relativeren en de negatieve gedachten te overwinnen.

Drink je alcohol om te ontspannen? Bijvoorbeeld omdat je stress hebt na een dag op het werk of een spannende gebeurtenis?

Langdurig stress

Als je langdurig stress ervaart en drinkt om te ontspannen of om problemen te vergeten, dan is de kans groot dat je steeds meer gaat drinken. Het drinken wordt een gewoonte. Je hebt steeds meer alcohol nodig om hetzelfde effect te bereiken.

Drink je alcohol om angst te overwinnen? Durf je meer omdat door invloed van alcohol de remmingen wegvallen?

Angstige gevoelens

Alcohol lost uiteindelijk niets op, het onderdrukt alleen tijdelijk die angstige gevoelens. Als de eerste effecten zijn uitgewerkt zal alcohol angstige gevoelens zelfs versterken. Uiteindelijk zul je merken dat je steeds meer alcohol nodig hebt om het gewenste effect te bereiken. Op deze manier kan er een vicieuze cirkel van angst en drinken ontstaan.

Bij mannen vermindert bij langdurig alcoholgebruik het verlangen naar seks. Ook krijgen zij meer moeite met het krijgen van een erectie en ejaculatie.

Ook bij vrouwen vermindert de behoefte aan seks. De intensiteit van het orgasme neemt af of wordt geblokkeerd.

Bij een black-out zijn de functies van de hersenen tijdelijk ontregeld. Deze sterke verstoring kan voorkomen als je bij één gelegenheid heel veel alcohol drinkt.

In eerste instantie en tijdens het drinken lijkt er nog weinig aan de hand. De volgende ochtend kun je je echter niet meer herinneren wat je tijdens het drinken hebt gedaan.

Deze informatie is vanuit het korte termijn geheugen niet doorgegeven aan het lange termijn geheugen. Omdat het niet is opgeslagen, is het ook nooit meer terug te halen. Naast black-outs kunnen er ook grey-outs optreden. In het geval van een grey-out kun je je nog wel flarden herinneren.

Bij alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het bloed -en daarmee ook in de hersenen- zo hoog dat je als gevolg daarvan bewusteloos en in coma kunt raken.

Hoeveelheid alcohol

Je kunt een alcoholvergiftiging oplopen vanaf ongeveer 4 promille (dit verschilt echter sterk per persoon). Dit betekent dat je in korte tijd (in ongeveer 2 á 3 uur) meer dan 20 standaardglazen alcohol drinkt.

Signalen

Het eerste signaal is vaak dat je moet overgeven. Dit zou het teken moeten zijn om te stoppen met drinken. Blijf je drinken, dan is de kans op bewusteloosheid groot. Er is in dat geval sprake van levensgevaar. Uiteindelijk kan het zenuwstelsel zo sterk worden verdoofd dat het ademhalen stopt.

Risicovolle situaties

In bepaalde situaties en omstandigheden levert alcoholgebruik extra risico's op. Bijvoorbeeld als je zwanger bent, een ziekte hebt of medicijnen gebruikt. Lees meer over het gebruik van alcohol in risicovolle situaties.